typische bossche proeve2

Typische Bossche Proeve

  • Project: Typische Bossche Proeve Den Bosch
  • Locatie: Bedrijventerrein de Groote Vliet, Rosmalen, Den Bosch
  • Opdrachtgever: Typisch Den Bosch
  • Jaar: 2013

Opgave:

Projectleiding  realisatie experimentele proeftuin (stadslandbouw)

Resultaat:

Het belangrijkste resultaat is het verbinden van de mensen met elkaar en met hun passie. Deelnemers aan de tuin kwamen uit alle wijken in Den Bosch: Rosmalen, Empel, Maaspoort, Engelen. Door middel van inspiratiesessies, kweeksessies en het werken in de tuin kreeg de groep en de verbondenheid vorm. Door beperkte financiële middelen moest er gewerkt worden met slechte grond en moest er zelf met de hand bewaterd worden. Ook was het zaaimateriaal beperkt. Toch is het genoeg geweest voor enkele deelnemers om na een korte pauze door te gaan met de tuin op dezelfde plek. Het initiatief van Typisch Den Bosch is dus overgenomen en met succes doorgestart.