PLANKAART zw voor psd

Wielewaal Oost

 • Project: Kader Inrichtingsplan & definitief Inrichtingsplan buitenruimte blok één en twee Wielewaal Oost
 • Locatie: Wielewaal Oost, Rotterdam-Zuid
 • Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
 • Ontwerp: 2014
 • Programma: Landschap en buitenruimte bij nieuw te realiseren wooneenheden
 • Status: Start bouw 2015
 • I.s.m: JongenOntwerp & Lilian van Oosterhoudt

Opgave

Het ontwerp van de openbare ruimte voor het nieuwe woongebied Wielewaal Oost.

Context

In de Ontwikkelingsvisie “De Nieuwe Wielewaal” (april 2013) wordt Wielewaal Oost beschreven als locatie voor de realisatie van woningen vooruitlopend op de herontwikkeling van woningen in bestaand Wielewaal zodat zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat de huidige bewoners meermalen moeten verhuizen. Door Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam zijn in 2013 Stedenbouwkundige Randvoorwaarden opgesteld die het kader vormden voor het stedenbouwkundig plan dat in maart 2014 is vastgesteld.

Concept

Het concept voor de inrichting van de openbare ruimte kan worden uitgelegd aan de hand van een viertal lagen:

 1. Benutten ecologische potentie van de groene randen door een opbouw in gradiënten. (kern-mantel-zoom principe)
 2. Aansluiten op bestaande langzaamverkeerroutes en introduceren nieuwe route waardoor een ommetje mogelijk wordt.
 3. Eén weefsel van slingerende en gerende paden door het groen van één verhardingsmateriaal (asfalt) voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer.
 4. Aansluitend op het idioom worden in het open middengebied op een speelse wijze nieuwe boomgroepen geplant. Bij de keuze boomsoorten is gekeken naar de herfstkleuren. Een schakering van gele, oranje, rode en paarse herfstkleuren versterkt in het najaar het beeld van de “Indian Summer”.

Proces

Resultaten afgestemd met Woonstad Rotterdam en gemeente Rotterdam.