2013 01 23de Virieupark1000-plan2grote kavels

De Virieupark

  • Project: Stedenbouwkundige studie De Virieupark
  • Locatie: De Virieupark, Zaltbommel
  • Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
  • Ontwerp: 2012/2013
  • Programma:  woningen op vrije kavels
  • Status: plan

Opgave

Het realiseren van kavels met een minimale grootte van 1000-1500 m2 met daarop woningen van minimaal 1000 m3 of 200-300 m2. Verder dient de geplande bebouwing te voldoen aan de normen van de geluidshinder.

Concept

Het woongebied krijgt als adres de De Virieusingel. Dat betekent dat de ontsluiting vanaf deze singel zal plaatsvinden. Vanuit de singel betreed je via een groen entreegebied het woongebied met zijn kavels. De verkaveling van het woongebied volgt het oorspronkelijke slotenpatroon. Bij alle drie de voorstellen is de oostkant van het plangebied niet bebouwd. Dit deel wordt bestemd voor een heuvel/dijklichaam of gebouw dat het geluid vanuit de snelweg kan weren.

Drie voorstellen

  1. ruime kavels omzoomd met beukenhagen ( aangeplant voor uitgifte) en ontsloten vanuit een centrale weg door het gebied heen
  2. erg ruime kavels omzoomd met sloten en ontsloten vanuit de buitenranden ( noord en zuid) van het gebied
  3. erf omzoomd met sloten en ontsloten vanuit de buitenranden ( noord en zuid) van het gebied