Michaelsschool Boxtel

Michaëlsschool

  • Project: Stedenbouwkundige studie Michaëlsschool
  • Locatie: Munsel, Boxtel
  • Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
  • Ontwerp: 2012
  • Programma:  woningbouw aansluitend op de naastliggende wijk Morgenstond
  • Status: Studie

Opgave

In de wijk Munsel ligt het ‘La Salle’ terrein met bijbehorende Michaëlsshool. Deze school komt vrij. De gemeente Boxtel is gevraagd naar bereidheid tot aankoop van de grond. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling gevraagd om te berekenen of aankoop van de grond voor woningbouw gunstig is. Deze afdeling heeft Maaike gevraagd om minimaal 2 en maximaal 4 verkavelingsvoorstellen voor het studiegebied te maken. Eén variant is op verzoek van het college, deze wil graag de effecten van de spiegeling van Zonnegolven zien. Na een eerste conceptrapportage met drie modellen heeft de afdeling gevraagd een eindrapportage te maken met twee modellen.

Concept

In beide modellen wordt er een groene wig (openbare ruimte) tussen de bestaande en de nieuwe woningen gelegd.

Twee voorstellen

  • Model 1

Uitgangspunt bij model 1 is de rijen woningen met woonstraten en een diepe tuin (aan de Zonnestraal etc.) door te zetten, waarbij het parkeren wordt georganiseerd op de koppen van deze woonstraten. Hierbij is de golfbeweging van de woningbouw aan de Morgenstond gekopieerd.

  • Model 2

Uitgangspunt bij dit voorstel is een ander woningtype toe te passen dan er nu in het gebied aanwezig is. Een woning met een terras of alleen een patio. De ruimte, die in het andere model voor diepe achtertuinen nodig was, is in dit model openbaar groen.