DGK

Netwerk

De Gruyter Krakelingen is een collectief van zes eenpersoonsbureaus. Deze bureaus werken op projectbasis samen met elkaar en organiseren eens per half jaar een netwerkbijeenkomst. Vaak is dit een excursie, een diner en een lezing door een gastspreker. Naast M·11 stedenbouw en openbare ruimte zijn de volgende bureaus daarin actief.

  • CM3 custommade >
  • Phaea Design >
  • JongenOntwerp >
  • OVSL >
  • Lilian van Oosterhoudt >