AZC

AZC Grave

  • Project: Visie inrichting buitenruimte AZC Grave
  • Locatie: Generaal de Bonsweg, Grave
  • Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  • Ontwerp: 2013
  • Programma: Landschap en buitenruimte bij nieuw te realiseren wooneenheden
  • Status: Besloten inschrijving (2e plaats)
  • i.s.m: JongenOntwerp & suzannelinders (beeld)

Opgave

Visie op de landschappelijke inpassing en de buitenruimte van een nieuw te realiseren asielzoekerscentrum.

Kenmerken

Aansluiting op “patchwork” van omliggende landschappelijke- en cultuurhistorie eenheden, het opzichzelfstaande karakter van het terrein, dagelijkse leefomgeving van de bewoners van het complex, privacy.

Concept

Het AZC terrein wordt omzoomd door landschappelijk vormgegeven randen en krijgt een eigen identiteit. De gebouwen staan op kleine terpjes in een licht glooiend landschap dat afloopt naar de infiltratievijver aan de zuidzijde van het terrein. Subtiele hoogteverschillen en coulissen van boomgroepen zorgen voor enige privacy en maken dat de beleving van het landschap telkens verandert. De gebouwen zijn bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via een centrale middenas. Tussen de gebouwen door lopen twee circuits van informele wandelpaden. Aan deze wandelpaden liggen de formele- (zoals het plein bij het entreegebouw) en informele verblijfsplekken en sportvoorzieningen.

Proces

Prijsvraag, besloten inschrijving.

Duurzaamheid

Uitgangspunt voor de inrichting van het landschap is de bruikbaarheid van complex voor andere doeleinden dan asielzoekerscentrum. Hemelwater wordt verzameld en centraal opgevangen in een infiltratievijver. De grond die vrijkomt bij het uitgraven van de vijver wordt gebruikt voor het creëren van subtiele hoogteverschillen in het terrein.