De Tuin der Lusten

Reset het Heetmanplein

  • Project: Reset het Heetmanplein
  • Locatie: Heetmanplein, Den Bosch
  • Opdrachtgever: BAI
  • Ontwerp: 2012
  • Status: Ideeënprijsvraag (Eervolle vermelding)
  • i.s.m: suzannelinders

Opgave

“Bedenk een nieuwe entree voor ‘s-Hertogenbosch en geef daarmee opnieuw betekenis aan de plek”

Concept

De Tuin der Lusten is een bizar heuvellandschap. Dit landschap ontleent zijn vorm aan de geschiedenis van de stad met zijn vestingwerken. Bij aanvallen op de stad werden wallen opgeworpen door de belager om zich daarachter te kunnen verschansen. Nu worden deze heuvels op een andere manier gebruikt: Het publiek kan genieten van de uitzichten; er wordt geluierd en gewandeld, men kan de vruchten van de bomen plukken en aan de waterkant wordt gepicknickt. Men kan genieten van de muziek die uit het Vestingtheater klinkt. In Villa Illusio laat men zich heerlijke maaltijden voorschotelen. Dit landschap roept herinneringen op aan de schilderijen van Jeroen Bosch, alleen zijn we nu zelf de figuranten die verleid worden in deze paradijstuin vol bloemen en eetbaar fruit. De natuur heeft de stad belegerd en heeft weer een beetje terrein gewonnen! Welkom in de Tuin der Lusten!

Juryrapport

Tuin der Lusten is erg mooi, een stadspark zorgvuldig vormgegeven. Het plan levert geen discussie op. Het neemt de infrastructuur netjes op, plaatst de omliggende bebouwing af en geeft een prettige verblijfsplek. Een link naar het gehele juryrapport vind je hier.