20140115 stadsblad-wijkgebouwdeslinger

Wijkgebouw de Slinger

  • Project: Pilotproject Wijkgebouw De Slinger: ruimte voor de kracht van de wijk
  • Locatie: Muntel, Den Bosch
  • Opdrachtgever: Gemeente ‘s Hertogenbosch
  • Jaar: 2014

Opgave:

Het project kent drie doelstellingen: 1. Verbeteren exploitatie, 2. Verbeteren bezettingsgraad, 3. Versterking bestuur. Om deze doelstellingen te bereiken zijn Maaike en Hester, beiden uit de wijk afkomstig, voor de periode van 1 jaar aangetrokken als externe projectleiders om met het bestuur van het Wijkgebouw en de Gemeente samen te werken aan het vergroten van de levensvatbaarheid van de Slinger.

Resultaat:

Er zijn nu ( stand december 2014) voor en achter de schermen een aantal resultaten behaald: De Slinger is meer zichtbaar geworden naar buiten toe doordat de website vernieuwd is en dat er veel PR voor nieuwe en bestaande activiteiten is geweest. Er is een intensievere samenwerking met andere partijen uit de buurt ontstaan ( de Stijl, De Hobbel, Divers, De Soete Moeder, 2Live). Er zijn nieuwe doelgroepen in de Slinger gekomen: Kinderen door de naschoolse cursussen (zoals muziekles, dansles en toneelles) die per september gestart zijn en de wat meer kwetsbare groepen door het nieuwe sociale wijkteam dat sinds november opereert vanuit de Slinger. Achter de schermen heeft er binnen de Slinger een omslag in denken plaatsgevonden en is hard gewerkt samen met het bestuur en vrijwilligers aan een visie en toekomstplan voor de Slinger waarvan de Slinger hopelijk op redelijke termijn de vruchten van mag plukken.